جراحی فتق دیسک

درمان فتق دیسک معمولاً با اقدام‌های ساده‌ی فوق و سپس عمل بسته دیسک کمر آغاز می‌شود. بااین وجود، درمان جراحی فتق دیسک در صورت قابل ملاحظه بودن فشردگی عصب، بلافاصله پس از آسیب پیشنهاد می‌شود. علائم دامن زننده به ناهنجاری‌های حسی و درد معمولاً به مداخله‌ی آنی نیاز ندارند، اما درمان جراحی فوری در صورتی ضرورت می‌یابد که بیمار دچار ضعف شدید، یا علائم خاص سندرم کودا اکوینا، باشد یا عارضه به سرعت درحال پیشروی باشد.اکثر اوقات چنانچه اقدام‌های محافظه‌کارانه علائم را تسکین ندهند، جراحی پیشنهاد می‌شود. جراحی برای برداشتن دیسک آسیب دیده و آزاد کردن فضای اطراف عصب فشرده شده انجام می‌شود. جراحی با توجه به اندازه و موقعیت دیسک آسیب دیده و مسائلی چون تنگی کانال، آرتروز ستون فقرات و… به روش‌های مختلف انجام می‌شود. در موارد بسیار آسان، برش میکروسکوپی یا آندوسکوپی دیسک کفایت می‌کند. با این وجود، این روش همواره توصیه نمی‌شود و در برخی موارد انجام جراحی پیچیده‌تری ضرورت می‌یابد که با کمر درد همراه است و پزشک با روش های گوناگون به درمان درد بعد از جراحی می پردازد.